• 1-5​ พ.ค.นี้.. เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19​ ..

  1-5​ พ.ค.นี้.. เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19​ ..

  1-5​ พ.ค.นี้.. เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19​ ..

  สำหรับหลักเกณฑ์และสถานที่รับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเมืองพัทยา
  ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16:00 น.​
  มีรายละเอียดดังนี้

  หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ
  1.มีสัญชาติไทย

  1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   3.ต้องไม่เป็นข้าราชการ​ พนักงาน​ เจ้าหน้าที่​ ลูกจ้างของรัฐ​ ข้าราชการบำนาญหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
   4.ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา
  2. มีฐานะยากจนหรือเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
   6.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ
   7.ให้ได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อ 1 ครัวเรือนหมายเหตุ:ทะเบียนบ้านละ 1สิทธิ

  โดยประชาชนผู้มีสิทธิสามารถขอรับแบบลงทะเบียนได้ที่ประธานชุมชนทั้ง​ 42​ ชุมชน​และสำนักพัฒนาสังคม​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา​

  พร้อมนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง​ ณ​ สถานที่รับลงทะเบียน​ ประกอบด้วย

  1. ทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา(ฉบับจริง)​ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)​พร้อมสำเนา​  จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์(ใช้ได้ทุกธนาคารที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี)​ 

  ส่วนสถานที่รับลงทะเบียน มีดังนี้
  จุดที่ 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  จุดที่ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 2

  จุดที่ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 5

  จุดที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 7

  จุดที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 8

  จุดที่ 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)​

  ทั้งนี้เมืองพัทยาจะปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือให้ประชาชนทราบต่อไป​ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ สำนักพัฒนาสังคม​ เมืองพัทยาโทร 0-3825 3261, 0-3825 3263 (ในวันและเวลาราชการ)​ หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3331997290144325&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150