• 28 เม.ย. นี้ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง

  28 เม.ย. นี้ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง

  28 เม.ย. นี้ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง

  ด้วยกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จัดทำโครงการรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง
  สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนบริจาคโลหิต และเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างแข็งแรง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • อายุ 17 ปีบริบูรณ์ – 70 ปี สุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะบริจาคโลหิต
   – ในกรณีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
   – ผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปี จนถึง 60 ปี ต้องการบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์หรือพยาบาลของหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิต
   – ผู้บริจาคโลหิตประจำ สามารถบริจาคได้จนถึง อายุ 70 ปี และต้องมีการตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ทุกครั้ง โดยผู้บริจาคที่มีอายุมากกว่า 60 – 65 ปี บริจาคได้ทุก 4 เดือน ส่วนผู้บริจาคที่มีอายุมากกว่า 65 – 70 ปี บริจาคได้ ทุก 6 เดือน แต่ไม่รับบริจาคในหน่วยเคลื่อนที่
   -สุขภาพแข็งแรง พักผ่อนเพียงพอ มีความพร้อมในวันที่บริจาคโลหิต และไม่มีอาการอ่อนเพลียใดๆ
   ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สนับสนุนคลังสำรองโลหิต สภากาชาดไทย ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 221335 ในวันและเวลาราชการ
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3338900852787302&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150