• ยอดลงทะเบียนวันแรก​ 3,145 ครัวเรือน.. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19​ เขตเมืองพัทยา

  ยอดลงทะเบียนวันแรก​ 3,145 ครัวเรือน.. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19​ เขตเมืองพัทยา

  ยอดลงทะเบียนวันแรก​ 3,145  ครัวเรือน.. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19​ เขตเมืองพัทยา

  เมื่อวันที่​ 1 พ.ค.2563 มีประชาชนมายื่นแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เขตเมืองพัทยา​ ทั้ง 6 จุด  3,145 ครัวเรือน  ดังนี้
     – ศาลาว่าการเมืองพัทยา  จำนวน 413 ครัวเรือน
    – รร.เมืองพัทยา 2
  จำนวน 659 ครัวเรือน
    – รร.เมืองพัทยา 5
  จำนวน 641 ครัวเรือน
    – รร.เมืองพัทยา 7
  จำนวน 641 ครัวเรือน
    – รร.เมืองพัทยา 8
  จำนวน 589 ครัวเรือน
    – รร.เมืองพัทยา 10
  จำนวน 202 ครัวเรือน

  เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือ​
  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเมืองพัทยา​ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16:00 น.​
  หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ​ ดังนี้
  1.มีสัญชาติไทย

  1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   3.ต้องไม่เป็นข้าราชการ​ พนักงาน​ เจ้าหน้าที่​ ลูกจ้างของรัฐ​ ข้าราชการบำนาญหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
   4.ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา
  2. มีฐานะยากจนหรือประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ
   6.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ
   7.ให้ได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อ 1 ครัวเรือนหมายเหตุ:ทะเบียนบ้านละ 1สิทธิ

  พร้อมนำเอกสารหลักฐาน​ ดังต่อไปนี้มาแสดง​ ณ​ สถานที่รับลงทะเบียน​ ประกอบด้วย

  1. ทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา(ฉบับจริง)​ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)​พร้อมสำเนา​ จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์(ใช้ได้ทุกธนาคารที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี)​

  สถานที่รับลงทะเบียน
  จุดที่ 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  จุดที่ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 2
  จุดที่ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 5
  จุดที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 7
  จุดที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 8
  จุดที่ 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)​

  สำหรับบรรยากาศการลงทะเบียนในวันที่​ 2​ (2​ พ.ค.2563)​พบว่ามีประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์​ ต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนในแต่ละจุดที่เมืองพัทยาได้กำหนดไว้​ตลอดทั้งวัน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก​ พร้อมประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้กับประชาชนเป็นอย่างดี​

  ทั้งนี้ประชาชนผู้มีสิทธิ​ สามารถขอรับแบบลงทะเบียนได้ที่ประธานชุมชนทั้ง​ 42​ ชุมชน, ​สำนักพัฒนาสังคม​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา​ หรือดาวน์โหลดได้ที่เฟซบุ้คเพจ​ prpattaya​ โดยเมืองพัทยาจะปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือให้ประชาชนทราบต่อไป​
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ สำนักพัฒนาสังคม​ เมืองพัทยาโทร 0-3825 3261, 0-3825 3263 (ในวันและเวลาราชการ)​ หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  ยอดลงทะเบียนวันแรก​ 3,145 ครัวเรือน.. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19​ เขตเมืองพัทยาเมื่อวันที่​ 1 พ.ค.2563…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150