• รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

    รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน


    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150