• เมืองพัทยา มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ ศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ทำคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุข สู้ภัยโควิด -19

  เมืองพัทยา มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ ศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ทำคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุข สู้ภัยโควิด -19

  เมืองพัทยา มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ ศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ทำคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุข สู้ภัยโควิด -19

  วันนี้ (13 พ.ค. 63) เวลา 15.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนายผึง เหว่ย ประธานศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่อยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 40 องค์กร หรือในนามบริษัท China tourist service Center ที่ได้ทำคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยการรวมพลัง ปันน้ำใจ มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องให้เป็นบุคคลมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นความภาคภูมิใจแห่งตนและเป็นเกียรติประวัติสืบไป โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยา มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150