• รายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  รายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  1. สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา โทร. 0 3825 1261,0 3825 3263 (วันเวลาราชการ) หรือ Call Center 1337 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  2. www.pattaya.go.th
  3. Facebook : PRPATTAYA หรือ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เมืองพัทยา

  เอกสารดาวน์โหลดตามลิ้งค์ในแต่ละหัวข้อด้านล่าง

  หน้าแรก
  หมู่ 1 นาเกลือ
  หมู่ 2 นาเกลือ
  หมู่ 3 นาเกลือ
  หมู่ 4 นาเกลือ
  หมู่ 4 ห้วยใหญ่
  หมู่ 5 หนองปรือ
  หมู่5 นาเกลือ
  หมู่ 6 นาเกลือ
  หมู่ 6 หนองปรือ
  หมู่ 6 หนองปลาไหล
  หมู่ 7 นาเกลือ
  หมู่ 8 หนองปลาไหล
  หมู่ 9 หนองปรือ
  หมู่ 10 หนองปรือ
  หมู่ 11 หนองปรือ
  หมู่12 หนองปรือ
  หมู่ 13 หนองปรือ
  ขาดคุณสมบัติ
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150