• เมืองพัทยาประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมคลองนาเกลือ

  เมืองพัทยาประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมคลองนาเกลือ

  เมืองพัทยาประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมคลองนาเกลือ

  พื้นที่ชุมชนนาเกลือ เป็นชุมชนที่มีวิถีประมงพื้นบ้านและตลาดเก่านาเกลือ มีสถานที่สำคัญต่างๆภายในชุมชน เช่น สะพานข้ามคลองนาเกลือ คลองนาเกลือ ชมรมประมงเรือเล็ก ป่าโกงกาง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตรอกโรงยา และมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เป็นต้น ซึ่งชุมชนนาเกลือได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับต้น (Track C) คือ ชุมชนที่มีผลคะแนนการสำรวจศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย มีแนวทางการพัฒนาชุมชนเป้าหมายตามระดับศักยภาพชุมชน ซึ่งเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและส่งเสริมอัตลักษณ์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ทำให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีจุดหมายหลักของการท่องเที่ยว คือ พื้นที่ลานโพธิ์ ซึ่งมีโครงการพัฒนาเป็นตลาดขายอาหารทะเลสดและของฝากที่มีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่นันทนาการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

  ทั้งนี้เมืองพัทยา จะทำการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและข้อมูลโครงการที่ต้องการเผยแพร่เพื่อส่งหรือแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็น สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดได้ที่ https://www.pattaya.go.th/pty/ และส่งแบบสอบถามกลับมายัง ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาลาว่าการเมืองพัทยา ถนนพัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : @119aqnFo

  เมืองพัทยาประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของ…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150