• โรงพยาบาลเมืองพัทยา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี !… ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563

  โรงพยาบาลเมืองพัทยา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี !… ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563

  โรงพยาบาลเมืองพัทยา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี !… ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563

  โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ที่ติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ) ของผู้ป่วย ผ่านการไอหรือจามรดกัน โดยหลังจากได้รับเชื้อจะมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากและปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน สำหรับกลุ่มเสี่ยง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก และอาจทำให้เสียชีวิตได้

  ดังนั้นโรงพยาบาลเมืองพัทยา จึงได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องฉีดยาผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับกลุ่มบุคคลที่ควรเข้ารับบริการวัคซีน มีดังนี้
  1 หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  2 ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรับเคมีบำบัด และโรคเบาหวาน
  3 เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
  4 บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  5 ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  6 โรคธารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
  7 ผู้มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 จุดเวชระเบียน โรงพยาบาลเมืองพัทยาหมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 3900 ต่อ 1126 ในวันและเวลาราชการ
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/photos/a.259451210732297/3385662598111127

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150