• กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ มอบตู้ปันสุขแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ มอบตู้ปันสุขแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ มอบตู้ปันสุขแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

  วันนี้ ( 22 พ.ค. 63) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม มอบตู้กับข้าวปันสุข กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 10 ตู้ ให้กับหน่วยงาน/ชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิเวิร์คพอยท์และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ สมาคม ชมรมต่างๆนำเครื่องอุปโภค – บริโภค มาร่วมบริจาคใส่ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ในครั้งนี้

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทำให้มีองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กิจกรรม“ ปันสุข” เกิดขึ้นด้วยมีแนวคิดการแบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่กันโดยการนำตู้ปันสุขไปตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ “ผู้ให้” และ“ ผู้รับ” ได้แบ่งปันส่งต่อความห่วงใยระหว่างกัน เพียงเปิดตู้หยิบสิ่งของเข้าไปใส่หรือหยิบออกมาแต่จำเป็น เพื่อนำไปดำรงชีพในช่วงวิกฤตนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีระหว่างกันและเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมการแบ่งปัน ความรัก ความสามัคคี จนกลายเป็นกระแสเกิดขึ้นทั่วประเทศ

  ซึ่งในวันนี้ได้มีการส่งมอบตู้กับข้าวปันสุขจำนวน 10 ตู้ ให้ภาครัฐและเอกชน นำไปตั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งตู้ปันสุขนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิเวิร์คพอยท์ และธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท ฟู๊ดแลนด์ จำกัด บริษัท ไชน่าไทยทัวร์ จำกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ในนามของพี่น้องประชาชนชาวเมืองพัทยา นำเครื่องอุปโภค – บริโภค มาร่วมบริจาคใส่ตู้ปันสุขในครั้งนี้ สำหรับจุดที่จะนำตู้ไปตั้ง 10 จุด คือ ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา , สวนอาหารเรือนไทย , จอมเทียนโกดัก (ข้างร้านครัวเซิร์ฟจอมเทียน) , บ.แกรนด์มิเลเนียม , หมู่บ้านแกรนด์คอนโดเทล , ข้างร้านซักรีด ซ.เฉลิมพระเกียรติ ,ที่ทำการชุมชนเอื้ออาทรเนินพลับหวาน (หนองไม้แก่น) , ชุมชนหนองใหญ่บ้านบน ซอย 10 , ป้อมตำรวจบางละมุง ซอย 25 และในปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3406432262700827&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150