• สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ยื่นหนังสือต่อเมืองพัทยาเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานบันเทิง จากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19

  สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ยื่นหนังสือต่อเมืองพัทยาเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานบันเทิง จากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19

  สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ยื่นหนังสือต่อเมืองพัทยาเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานบันเทิง จากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19

  วันนี้ (22 พ.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับมอบหนังสือจากคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เกี่ยวกับเรื่องพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่ จากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบหนังสือฯ ในครั้งนี้ ณ ห้อง 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเมืองปกครองพิเศษอย่างเมืองพัทยา ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ด้วยความพร้อมทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการลงทุนต่างๆทั้งในด้านสถานบันเทิง ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ แต่เมื่อเหตุการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ดังกล่าวทำให้สถานประกอบการต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแม้ว่าร้านอาหารบางประเภทจะเปิดให้บริการแก่ลูกค้าได้ ก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจขยับได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นวันนี้สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจึงได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ​ หรือนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานบันเทิงจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไป

  สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150