• เริ่มแล้ววันแรก เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือ เพิ่มเติม ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

  เริ่มแล้ววันแรก เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือ เพิ่มเติม ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

  เริ่มแล้ววันแรก เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือ เพิ่มเติม ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

  วันนีั (25 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเมืองพัทยา เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16:00 น.
  หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้
  1.มีสัญชาติไทย

  1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   3.ต้องไม่เป็นครัวเรือนหรือบุคคลที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563
   4.ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
   5.ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา
  2. มีฐานะยากจนหรือประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ
   7.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ
   8.ให้ได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อ 1 ครัวเรือน

  พร้อมนำเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้มาแสดง ณ สถานที่รับลงทะเบียน ประกอบด้วย

  1. ทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา(ฉบับจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์(ใช้ได้ทุกธนาคารที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี)

  ทั้งนี้ประชาชนผู้มีสิทธิ สามารถขอรับแบบลงทะเบียนได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือดาวน์โหลดได้ที่เฟซบุ้คเพจ prpattaya โดยเมืองพัทยาจะปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือให้ประชาชนทราบต่อไป
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยาโทร 0-3825 3261, 0-3825 3263 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  เริ่มแล้ววันแรก เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือ เพิ่มเติม ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19วันนีั (25 พ.ค. 63)…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150