• 22 – 24 พ.ค.นี้.. เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  22 – 24 พ.ค.นี้.. เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  22 – 24 พ.ค.นี้.. เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่ เมืองพัทยาได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท แพลนโปร จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram way) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น การดำเนินการดังกล่าวต้องมีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกเส้นทางของโครงการนำร่อง รูปแบบแนวคิดเบื้องต้นของเส้นทางโครงการนำร่อง และองค์ประกอบต่างๆในเบื้องต้นต่อหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อเท็จจริงของโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยกำหนดการประชุมจำนวน 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ลานพื้นที่โล่ง อาคาร ๑ ชั้น ๔ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยจัดประชุมรับฟังความเห็นวันละ 2 รอบ รอบเช้า – รอบบ่าย เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ตามโครงการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่สำนักการช่าง ส่วนจราจรและขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 253100 ต่อ 3188 ในวันและเวลาราชการ

  22 – 24 พ.ค.นี้.. เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150