• ประชุมพิจารณาจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

  ประชุมพิจารณาจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

  ประชุมพิจารณาจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันนี้ (27 พ.ค. 63) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ-ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม​ พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คราวที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2563 และคราวที่ 2 ขยายระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563​ จนถึงวันที่​ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 นั้น​ รัฐบาลได้ดำเนินบรรดามาตรการต่างๆอันจำเป็น​ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทั้งการห้ามออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด​ การจำกัดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร​ การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง และการห้ามใช้อาคาร หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค​ รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 โดยหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายโดยเข้มงวด​ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด​ โดยปรากฏข้อมูลเป็นที่ประจักษ์ว่าหลายประเทศยังคงมีการระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงและเมื่อได้ผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการควบคุมแล้ว จะพบการระบาดของโรคระลอกใหม่ในระดับรุนแรง​ ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวของรัฐบาลเป็นไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ​ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ​ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่งโดยในระหว่างนั้น รัฐบาลจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ และกำหนดหรือผ่อนคลายมาตรการต่างๆตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนไปพร้อมกัน​

  ซึ่งในวันนี้เมืองพัทยาได้จัดให้มีการประชุมเตรียมการจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน  ซึ่งแต่เดิมเมืองพัทยาได้กำหนดให้ใช้พื้นที่กางร่มเตียงผ้าใบตามอัตราส่วน 1 ล็อค ต่อ 1 ราย ในขนาดพื้นที่ 9×7 เมตร  ห้ามปรุงอาหารในพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดให้หยุดประกอบกิจการทุกวันพุธ โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมีระยะห่าง 1 – 2 เมตร ในขนาดพื้นที่เท่าเดิม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19​ รวมทั้งพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันหยุด ซึ่งเดิมหยุดทุกวันพุธ (4  วัน/เดือน)​ เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นหยุดต่อเนื่อง  3  วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาปรับปรุงร่อนทราย​ ทำความสะอาดได้ทันเวลา  ดังนั้น  จึงให้หยุดเดือนละ  1  ครั้ง  รวมติดกัน 3  วัน   คือ​ วันอังคาร  พุธ  พฤหัสบดี   กลางเดือน  หากสัปดาห์นั้นตรงกับวันหยุดราชการ  จะเปลี่ยนแปลงเลื่อนไปสัปดาห์อื่นแทน​  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่สำรวจและออกแบบการจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียนให้มีความเหมาะสมตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณารูปแบบในโอกาสต่อไป

  ประชุมพิจารณาจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150