• สมาคมฯ ผู้ประกอบการเมืองพัทยา ยื่นหนังสือต่อเมืองพัทยา พิจารณา พร้อมผลักดันขยายเวลามาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ จากผลกระทบวิกฤตโควิด-19

  สมาคมฯ ผู้ประกอบการเมืองพัทยา ยื่นหนังสือต่อเมืองพัทยา พิจารณา พร้อมผลักดันขยายเวลามาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ จากผลกระทบวิกฤตโควิด-19

  สมาคมฯ ผู้ประกอบการเมืองพัทยา ยื่นหนังสือต่อเมืองพัทยา พิจารณา พร้อมผลักดันขยายเวลามาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ จากผลกระทบวิกฤตโควิด-19

  วันนี้ (29 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณาขยายเวลามาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ จากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งมีนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี พร้อมด้วยสมาคมผู้ประกอบการต่างๆในเมืองพัทยา ร่วมยื่นหนังสือต่อนายกเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาครั้งนี้ โดยมีรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 เดือนที่ฝานมา ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้กระจายเป็นวงกว้างและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนั้น อย่างไรก็ดีมาตรการต่างๆได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อีกทั้งยังมีภาระค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) สูง ภาษีต่างๆ แม้ภาครัฐจะออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางมาเฉพาะวันหยุด ซึ่งวันธรรมดาก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิมซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการ ซึ่งการยื่นหนังสือเพื่อพิจารณาในวันนี้จะเป็นการช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องยังคงรักษาการว่าจ้างงานต่อไปได้ ไม่เป็นการซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวว่า ในส่วนของเมืองพัทยานั้นไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลารวมทั้งหามาตรการในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งในส่วนของภาษีนั้นได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการจัด Pattaya Travel Mart เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ได้พบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทผู้แทนด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ภาวะปกติต่อไปนั้น เห็นควรให้มีการประชุมหารืออีกครั้งเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอยู่บนมาตรการที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ สำหรับในมาตรการอื่นๆที่เสนอมานั้นจะได้ประสานงานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3424276814249705/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150