• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ (PEA)​ นำเสนอโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ (PEA)​ นำเสนอโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ (PEA)​ นำเสนอโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

  วันนี้ (1 มิ.ย.63) เวลา 11.00 น. สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับฟังการนำเสนอโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือครั้งนี้ ซึ่งมีนายจรัญ บุญยะคงรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้นำเสนอผู้โครงการฯ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)​ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้าไปช่วยดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการจัดการพลังงานแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เล็งเห็นว่าเมืองพัทยามีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงและมีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน ในวันนี้จึงได้เข้านำเสนอให้เมืองพัทยาเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ​ ทั้งนี้เมืองพัทยาเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว จึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ หลอดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ ภายในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา สนามกีฬา และสถานที่ราชการทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของเมืองพัทยา เพื่อรวบรวมข้อมูล และนำมาเสนอร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโอกาสต่อไป

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ (PEA)​ นำเสนอโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ วันนี้ (1 มิ.ย.63) เวลา 11.00…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150