• เมืองพัทยาประชุมด่วนเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขและเตรียมหารือกรมชลประทาน นำปริมาณน้ำฝนที่แยกออกจากน้ำเสีย ไปบำบัดเป็นน้ำดิบ เพื่อใช้ประโยชน์

  เมืองพัทยาประชุมด่วนเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขและเตรียมหารือกรมชลประทาน นำปริมาณน้ำฝนที่แยกออกจากน้ำเสีย ไปบำบัดเป็นน้ำดิบ เพื่อใช้ประโยชน์

  เมืองพัทยาประชุมด่วนเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขและเตรียมหารือกรมชลประทาน นำปริมาณน้ำฝนที่แยกออกจากน้ำเสีย ไปบำบัดเป็นน้ำดิบ เพื่อใช้ประโยชน์

  วันนี้ (1 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมชี้แจงภาพรวมของระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา หลังจากที่มีกระแสข่าวจากสื่อโซเชียล เกี่ยวกับเรื่องมีปริมาณน้ำเสียไหลลงทะเลพัทยาเป็นจำนวนมาก โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สืบเนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่เมืองพัทยามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงต้องมีการระบายน้ำไหลลงสู่ทะเล ประกอบกับมีปริมาณน้ำที่ตกค้างอยู่ในท่อได้ถูกระบายออกมาด้วย จึงส่งผลให้น้ำขุ่นและมีสีดำ ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีการตรวจสอบค่า BOD ของน้ำที่ถูกปล่อยลงสู่ทะเลตลอดเวลา โดยค่า BOD จะต้องไม่เกิน 20 ตามมาตรฐานของกฎหมายและส่วนใหญ่ที่มีการตรวจสอบค่าก็จะอยู่ที่ 11-13 เท่านั้น ซึ่งถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด ในวันนี้จึงได้ประชุมหารือชี้แจงเกี่ยวกับภาพรวมการระบบระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งแต่เดิมเมืองพัทยามีระบบระบายน้ำ แบบน้ำดีและน้ำเสียรวมกัน และมีสถานีสูบน้ำจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ำเสียลานโพธิ์ (PSL) สถานีสูบน้ำเสียคลองปึกพลับ (PSK) สถานีสูบน้ำเสียหาดพัทยาใต้ ( PS 7) สถานีสูบน้ำเสียคลองพัทยาใต้ (PS 12) สถานีสูบน้ำเสียพัทยาสายสาม (PS 1) และสถานีสูบน้ำเสียซอยวัดหนองใหญ่ (PSY) โดยในปัจจุบันได้มีการอนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ เกี่ยวกับดำเนินการวางท่อระบายน้ำฝนแยกจากท่อระบายน้ำเสียออกจากกัน ซึ่งบางจุดได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว และบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ เมื่อโครงการต่างๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมืองพัทยาจะมีระบบระบายที่ดีขึ้น กว่าเดิม ทั้งนี้นายกเมืองพัทยาเล็งเห็นว่าในอนาคตปริมาณน้ำฝนจะมีปริมาณมากขึ้น และสามารถนำบำบัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ซึ่งในงบประมาณปี 2563 ได้จัดให้มีโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร(อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง) แต่ถึงกระนั้นก็ไม่เพียงพอต่อกำลังการบำบัดน้ำเสียในปริมาณมากๆ ซึ่งเดิมเมืองพัทยาเคยของบสนับสนุนเพื่อขยายกำลังการบำบัดน้ำเสีย แต่งบประมาณดังกล่าวได้ตกไป ซึ่งนายกเมืองพัทยาจะดำเนินการผลักดันนำเสนอของบประมาณนี้โดยเร็วผ่านทาง EEC นอกจากนี้จะเข้าประชุมกับกรมชลประทาน สาขาบางพระ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำน้ำใช้และน้ำฝนไปบำบัดเป็นน้ำดิบ เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

  เมืองพัทยาประชุมด่วนเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขและเตรียมหารือกรมชลประทาน นำปริมาณน้ำฝนที่แยกออกจากน้ำเสีย ไปบำบัดเป็นน้ำดิบ…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150