• ตลาดนาเกลือคึกคัก… หลังคลายล็อกดาวน์ระยะ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารทะเลเป็นจำนวนมาก ถือเป็นนิมิตรหมายเริ่มต้นเศรษฐกิจที่ ด้านแม่ค้าอาหารทะเลเริ่มยิ้มได้

  ตลาดนาเกลือคึกคัก… หลังคลายล็อกดาวน์ระยะ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารทะเลเป็นจำนวนมาก ถือเป็นนิมิตรหมายเริ่มต้นเศรษฐกิจที่ ด้านแม่ค้าอาหารทะเลเริ่มยิ้มได้

  ตลาดนาเกลือคึกคัก… หลังคลายล็อกดาวน์ระยะ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารทะเลเป็นจำนวนมาก ถือเป็นนิมิตรหมายเริ่มต้นเศรษฐกิจที่ ด้านแม่ค้าอาหารทะเลเริ่มยิ้มได้

  ความคืบหน้าโครงการอาคารจอดรถ 239 คัน เพื่อรองรับจำนวนรถยนต์ที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย และลดปริมาณการจราจรแออัดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้(บริเวณธนาคารออมสิน) อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้สูงขึ้น ส่งเสริมลานโพธิ์ให้เป็นสถานที่นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนนาเกลือและพื้นที่ใกล้เคียง

  ตามที่เมืองพัทยาจัดทำโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาพื้นที่ เพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือบางส่วนให้เป็นอาคารจอดรถ เพื่อรองรับจำนวนรถยนต์ที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย และลดปริมาณการจราจรแออัดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้(บริเวณธนาคารออมสิน) อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้สูงขึ้น พัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนนาเกลือ เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆของชุมชนนาเกลือ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน สอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งเสริมลานโพธิ์ให้เป็นสถานที่นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนนาเกลือและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณตลาดลานโพธิ์ประมาณ 100 คัน เมื่อมีอาคารจอดรถอาคารใหม่จะมีพื้นที่จอดรถยนต์มากขึ้นจำนวน 239 คัน และรถจักรยานยนต์ 98 คัน ดังนี้

  ชั้น 1: จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 38 คัน และจักรยานยนต์ 98 คัน
  ชั้น 2: จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 46 คัน
  ชั้น 3: จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 54 คัน
  ชั้น 4: จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 54 คัน
  ชั้น 5: จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 47 คัน

  สำหรับการออกแบบอาคารจอดรถฯ มีแนวคิดในการออกแบบโดยเน้นความเรียบง่ายดูทันสมัยมีเอกลักษณ์น่าเข้าใช้งาน รวมทั้งเป็นจุดหมายตาที่น่าจดจำ โดยการวางทิศทางตัวอาคารในลักษณะที่รับแดดน้อยที่สุด หรือลดพื้นที่ผนังอาคารด้านที่รับแดดมาก เพื่อลดการสะสมความร้อนที่จะเข้าสู่อาคารและประหยัดค่าก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรอบอาคารและพื้นที่สวนแนวตั้ง ให้มีความสวยงามกลมกลืน กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ลิฟท์โดยสาร 2 ชุด กล้องวงจรปิด เพื่อชาวนาเกลือและเมืองพัทยาของเรา

  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิง บริษัท โสภณ เคเบิ้ล ที.วี.และสื่อสาร พัทยา จำกัด
  https://www.facebook.com/406896552664618/posts/3231711460183099/?d=n

  ตลาดนาเกลือคึกคัก… หลังคลายล็อกดาวน์ระยะ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารทะเลเป็นจำนวนมาก …

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150