• ผู้ช่วย รมต. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ธ.กสิกรไทย ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ปันน้ำใจ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ใส่ตู้ปันสุข “สู้ภัยโควิด-19”

  ผู้ช่วย รมต. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ธ.กสิกรไทย ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ปันน้ำใจ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ใส่ตู้ปันสุข “สู้ภัยโควิด-19”

  ผู้ช่วย รมต. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ธ.กสิกรไทย ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ปันน้ำใจ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ใส่ตู้ปันสุข “สู้ภัยโควิด-19”

  วันนี้ (11 มิ.ย. 63) เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเครือข่ายพันธมิตรพร้อมติดตามการดำเนินงานในกิจกรรม “ตู้กับข้าวคนไทย” ภายใต้โครงการส่งเสริมน้ำใจไมตรีสู่วิถี NEW NORMAL โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับภาคเอกชน มูลนิธิเวิร์คพอยท์ และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำตู้กับข้าวคนไทย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล “ตู้ปันสุข” แบ่งความสุขสู่พี่น้องชาวไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววิไลวรรณ อ.เจริญกุล ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา คณะผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย ร่วมเติมเต็ม ปันน้ำใจ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ครั้งนี้

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3459592784051441&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150