• 13 มิ.ย.นี้..การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) จะปิดการจราจรฝั่งขาออก(จากแยกสื่อสาร-ถ.สุขุมวิทพัทยาใต้) โดยเปิดเดินรถทางเดียวฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนพัทยาใต้

  13 มิ.ย.นี้..การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) จะปิดการจราจรฝั่งขาออก(จากแยกสื่อสาร-ถ.สุขุมวิทพัทยาใต้) โดยเปิดเดินรถทางเดียวฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนพัทยาใต้

  13 มิ.ย.นี้..การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) จะปิดการจราจรฝั่งขาออก(จากแยกสื่อสาร-ถ.สุขุมวิทพัทยาใต้) โดยเปิดเดินรถทางเดียวฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนพัทยาใต้

  วันนี้ (9 มิ.ย. 63) เวลา 14.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เส้นทางการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ก่อนจะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนพัทยาใต้ ในวันที่ 13 มิถุนายน นี้ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ปากทางถนนสุขุมวิทพัทยาใต้

  ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนพัทยาใต้ ตั้งแต่ปากทางถนนสุขุมวิท ถึง ถนนพัทยาสาย 3 (แยก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT) ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้างจะดำเนินการปิดการจราจรฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พัทยาใต้ (แยกสื่อสาร) ตลอดแนวจนถึงปากทางถนนสุขุมวิท เพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะทุกๆ 400 เมตร โดยเปิดเดินรถทางเดียวคือฝั่งขาเข้าจากถนนสุขุมวิทเข้าถนนพัทยาใต้ ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 087-2308118

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3454409937903059&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150