• เมืองพัทยาประชุมจัดตั้งโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 4/2563

  เมืองพัทยาประชุมจัดตั้งโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 4/2563

  เมืองพัทยาประชุมจัดตั้งโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 4/2563
  วันนี้ (11 มิ.ย.63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาครั้งที่ 4/2563 โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา ให้เป็นไปตามนโยบายของเมืองพัทยา ด้านการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นเมืองพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคต

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3459802937363759&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150