• พัทยาโฉมใหม่..ด้วยสายไฟฟ้าลงดิน รองรับการพัฒนา ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สู่เมืองท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบ

  พัทยาโฉมใหม่..ด้วยสายไฟฟ้าลงดิน รองรับการพัฒนา ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สู่เมืองท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบ

  พัทยาโฉมใหม่..ด้วยสายไฟฟ้าลงดิน รองรับการพัฒนา ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สู่เมืองท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบ

  เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ มีประชาชนอาศัยหนาแน่นและมีอาคารสิ่งปลูกสร้างใกล้ชิดกับแนวระบบไฟฟ้า ทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยต่อประชาชน รวมถึงความมั่นคงต่อระบบ ปัญหาด้านทัศนียภาพจากสายสื่อสารจำนวนมาก ทำให้บดบังทัศนียภาพของเมือง

  ดังนั้นจึงเกิดการบูรณการร่วมกันระหว่างการไฟฟ้า-การประปาส่วนภูมิภาค การสื่อสารโทรคมนาคม และเมืองพัทยา สร้างเมืองพัทยาสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน โดยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ในระยะที่ 1 ในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2560-2564 ด้วยงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 11,668 ล้านบาท ด้วยการนำระบบการจ่ายไฟฟ้าจากระบบเหนือดิน (Overhead Line) ลงใต้ดิน (Underground System) โดยมีพื้นที่นำร่องในระยะแรกได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา หาดใหญ่ และเมืองพัทยา เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ตลอดจนลดปัญหา และอุปสรรคด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาและความปลอดภัย เนื่องด้วยเมืองใหญ่ คือ เมืองหลักที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และต้องการระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ ในส่วนของเมืองพัทยาได้กำหนดดำเนินการรวม 3 เฟส ในงบประมาณจำนวน 3,100 ล้านบาท โดยมีขอบเขตการดำเนินงานในส่วนของงานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน งานระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดินพร้อม Overhead Ground Wire และงานรองรับการสื่อสาร โดยแบ่งการดำเนินการ 9 พื้นที่ ในการปิดถนนวางท่อและบ่อพัก รวมทั้งร้อยสายไฟลงดิน ดังนี้
  1.ถนนพัทยาเหนือ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
  2.พัทยากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคมนี้
  3.ถนนสุขุมวิทฝั่งทิศตะวันตก (แยกพัทยาใต้-แยกพัทยากลาง) เริ่มดำเนินการเมื่อกลางปี 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563
  4.พัทยาสาย 1 (แยกพัทยาใต้-แหลมบาลีฮาย) จะเริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564
  5.ถนนพัทยาสาย 3 (แหลมบาลีฮาย-แยกพัทยากลาง)และซอยเล้งกี่ เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2563
  6.ถนนพัทยาสาย 2 จะเริ่มดำเนินการต้นปี 2564
  7.ซอยบัวขาว ยกเลิกงาน UG และปรับปรุงสายอากาศแทน เนื่องจากใต้ผิวจราจรเป็นท่อระบายน้ำเหลี่ยม 2 ช่อง ตลอดเส้นทาง
  8.ถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 1 บริเวณวอล์คกิ้งสตรีท กำลังดำเนินการขออนุมัติใช้ท่อของเมืองพัทยา ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการในการขุดเพื่อนำสายไฟและสายไฟฟ้าลงดิน โดยจะเริ่มดำเนินการต้นปี 2564
  ซึ่งในขณะนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนพัทยาใต้ ในส่วนของพื้นที่ที่ 9 ตั้งแต่ปากทางถนนสุขุมวิท ถึง ถนนพัทยาสาย 3 (แยก บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด CAT) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ทั้งในเรื่องงานปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ งานก่อสร้างและปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง-อ.บางละมุง อ.สุตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหนองปรือและระบบส่ง-จ่าย งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสื่อสารเป็นเคเบิลใต้ดิน รวมทั้งงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้างได้ดำเนินการปิดการจราจรฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พัทยาใต้ (แยกสื่อสาร) ตลอดแนวจนถึงปากทางถนนสุขุมวิท เพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะทุกๆ 400 เมตร โดยเปิดเดินรถทางเดียวคือฝั่งขาเข้าจากถนนสุขุมวิทเข้าถนนพัทยาใต้ และปิดการจราจรฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พัทยาใต้ (แยกสื่อสาร) ตลอดแนวจนถึงปากทางถนนสุขุมวิท ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  เมื่อการดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ เราจะเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (Reliability) ให้เทียบเท่ากับเมืองใหญ่หรือมหานครต่างๆ สามารถรองรับการให้บริการพลังงานไฟฟ้าในเขตชุมชนหนาแน่นได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลด ความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดจากปัญหาไฟตก ไฟดับ ลดความสูญเสียอันเกิดจากอันตรายของไฟฟ้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดปัญหาและระยะเวลาด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวพัทยาต่อไป

  พัทยาโฉมใหม่..ด้วยสายไฟฟ้าลงดิน รองรับการพัฒนา ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สู่เมืองท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบ…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150