• สถานธนานุบาล เมืองพัทยา (โรงรับจำนำ) ลดอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาไถ่ถอน ถึงสิ้นเดือนนี้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด- 19

  สถานธนานุบาล เมืองพัทยา (โรงรับจำนำ) ลดอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาไถ่ถอน ถึงสิ้นเดือนนี้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด- 19

  สถานธนานุบาล เมืองพัทยา (โรงรับจำนำ) ลดอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาไถ่ถอน ถึงสิ้นเดือนนี้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด- 19

  ตามที่มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด-19 นั้น​ ในการนี้สถานธนานุบาล เมืองพัทยา (โรงรับจำนำ) จึงได้ดำเนินการผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำตามมาตรา​ 25​ วรรคแรกแห่ง​ พ.ร.บ.โรงรับจำนำ​ พ.ศ.2505  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563
  • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 บาทต่อเดือน
  • เงินต้น​เกินกว่า 5,000​ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
  1. ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์ที่นำมาจำนำตั้งแต่เดือนธันวาคม​ 2562​ จาก​ 4​ เดือน​ 30​ วัน​ เป็น​ 8​ เดือน​ (7​ เดือน​ 30​ วัน)​  

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจำกัดสิทธิ์ 1 คน ต่อตั๋ว 1 ใบ ต่อ 1 รอบการจำนำเท่านั้น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานธนานุบาล เมืองพัทยา (โรงรับจำนำ) หมายเลขโทรศัพท์ 038-420822 ในวันและเวลาราชการ

  สถานธนานุบาล เมืองพัทยา (โรงรับจำนำ) ลดอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาไถ่ถอน ถึงสิ้นเดือนนี้…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150