• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นหนักงานเมืองพัทยา

    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นหนักงานเมืองพัทยา


    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150