• รองนายกเมืองพัทยา มอบหน้ากากเฟสชิวให้กับ นักเรียน ร.ร.มพย.3 พร้อมเดินหน้าตรวจสอบความพร้อม ร.ร.มพย.5 และ ร.ร.มพย.6 รับมือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้

  รองนายกเมืองพัทยา มอบหน้ากากเฟสชิวให้กับ นักเรียน ร.ร.มพย.3 พร้อมเดินหน้าตรวจสอบความพร้อม ร.ร.มพย.5 และ ร.ร.มพย.6 รับมือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้

  รองนายกเมืองพัทยา มอบหน้ากากเฟสชิวให้กับ นักเรียน ร.ร.มพย.3 พร้อมเดินหน้าตรวจสอบความพร้อม ร.ร.มพย.5 และ ร.ร.มพย.6 รับมือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้

  วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบหน้ากากเฟสชิว ให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) ร่วมรับมอบหน้ากากเฟสชิว และในเวลาต่อมาทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ซึ่งมีนางนฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัธยาเหนือ) นายไพฑูรย์ จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ให้การต้อนรับและรายงานความพร้อมเกี่ยวมาตรการแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยมีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้

  รองนายกเมืองพัทยา มอบหน้ากากเฟสชิวให้กับ นักเรียน ร.ร.มพย.3 พร้อมเดินหน้าตรวจสอบความพร้อม ร.ร.มพย.5 และ ร.ร.มพย.6…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150