• 26 มิ.ย. นี้ เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เชิญร่วมกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังยาเสพติด ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด Save Zone No New Face

  26 มิ.ย. นี้ เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เชิญร่วมกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังยาเสพติด ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด Save Zone No New Face

  26 มิ.ย. นี้ เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เชิญร่วมกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังยาเสพติด ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด Save Zone No New Face

  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคม ดังนั้นองค์การสหประชาชาติ (UNODC) ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีแนวคิดและคำขวัญ คือ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อร่วมกันรณรงค์ สร้างการรับรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่
  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง หากพบบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมสร้าง “ทุกพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด Save Zone No New Face

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3496445863699466/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150