• รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ คุมเข้มมาตรการ จัดระเบียบ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ คุมเข้มมาตรการ จัดระเบียบ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ คุมเข้มมาตรการ จัดระเบียบ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  วันนี้ (26 มิ.ย.63) เวลา 13.30 น. นายมาโ นช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงโควิด – 19 โดยมีนายปุริศร์วัชร์ เพ็ญภูมิ นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข ร่วมลงพี้นที่ในครั้งนี้ ณ ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
  สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเมืองพัทยา โดยกำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด มีการวัดอุณหภูมิ จัดให้มีจุดล้างมือและบริการเจลแอลกอฮอล์ ส่วนผู้จำหน่ายอาหารและผู้ซื้อ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และมีรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและแผง 1-2 เมตร อาหารปรุงสำเร็จ ต้องมีการปกปิดและใช้อุปกรณ์การหยิบจับอาหาร รวมทั้งทำความสะอาดแผง ร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน สำหรับในส่วนผู้ซื้อและผู้บริโภคนั้น ควรวางแผนการซื้อ เพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด ไม่ควรพาเด็กและผู้สูงอายุมาตลาด เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่าย เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
  ซึ่งจากการลงพื้นที่ พบว่ายังมีประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ละเลยในการสวมหน้ากากอนามัย และพบว่าแผงร้านค้าได้มีตั้งยื่นออกมาเกินระยะที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เมืองพัทยาจะดำเนินการจัดระเบียบแก้ไข พร้อมเน้นย้ำให้ทุกตลาดได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด ดูแลสถานที่ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน แผงจำหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละครั้ง และ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จับจ่ายสินค้าภายในตลาดแห่งนี้ต่อไป

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ คุมเข้มมาตรการ จัดระเบียบ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150