• เมืองพัทยาโอนเงินเยียวยา 1,000 บาทแล้ว! นำสมุดบัญชีไปตรวจสอบได้เลย หากเงินไม่เข้าบัญชีโปรดติดต่อสำนักพัฒนาสังคม ด่วน

  เมืองพัทยาโอนเงินเยียวยา 1,000 บาทแล้ว! นำสมุดบัญชีไปตรวจสอบได้เลย หากเงินไม่เข้าบัญชีโปรดติดต่อสำนักพัฒนาสังคม ด่วน

  เมืองพัทยาโอนเงินเยียวยา 1,000 บาทแล้ว!
  นำสมุดบัญชีไปตรวจสอบได้เลย หากเงินไม่เข้าบัญชีโปรดติดต่อสำนักพัฒนาสังคม ด่วน

  ตามที่มีประชาชนเขตเมืองพัทยาได้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19
  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1-5 พ.ค.63 ผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 9,285 ราย และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25-29 พ.ค.63 ผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 474 ราย
  รวมทั้งสองครั้ง จำนวน 9,759 ราย
  ซึ่งในขณะนี้เมืองพัทยาได้โอนเงินเยียวยา 1,000 บาทผ่านบัญชีแล้ว สามารถนำสมุดบัญชีไปตรวจสอบกับธนาคารที่ให้ไว้ หากเงินไม่เข้าบัญชี โปรดนำสมุดบัญชีและบัตรประชาชนมาติดต่อสำนักพัฒนาสังคมด้วยตนเองด่วน เพื่อดำเนินการโอนเงินต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3513111038699615&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150