• โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดเรียนแล้ววันแรก พร้อมมาตรการเข้ม…ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด- 19

  โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดเรียนแล้ววันแรก พร้อมมาตรการเข้ม…ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด- 19

  โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดเรียนแล้ววันแรก พร้อมมาตรการเข้ม…ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด- 19

  วันนี้ (1 ก.ค. 63) เวลา 07.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมลงพื้นที่ฯ ซึ่งมีนางนฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ในครั้งนี้
  จากการตรวจพบว่าทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน คุณครู และบุคลากร รวมถึงผู้ปกครอง และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสฯ และสลับวันการเรียนการสอนแต่ละระดับชั้น เพื่อลดความแออัดในสถานศึกษาได้

  โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดเรียนแล้ววันแรก…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150