• พิธีเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)

  พิธีเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)

  พิธีเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)

  วันนี้ ( 5 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา​ เป็นประธานเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพัทยา 6

  เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)โดยเปิดอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง)หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง อบรมตั้งแต่ 5 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน จัดอบรมเฉพาะวันอาทิตย์ ดังนี้

  • เดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 5,12,19,26 จำนวน 4 วัน (12 ชั่วโมง)
  • เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 2,9,16,23,30 จำนวน 5 วัน (15 ชั่วโมง)
  • เดือนกันยายน วันที่ 6 จำนวน 1 วัน (3 ชั่วโมง)
   โดยหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะนำความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษา ไปใช้ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือหมายเลขโทรศัพท์ 038 253271 , 038 254090 ในวันและเวลาราชการ

  พิธีเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)วันนี้ ( 5 ก.ค.63) เวลา 09.00 น….

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150