• รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบ เตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6

  รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบ เตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6

  รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบ เตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6

  วันนี้ (3 ก.ค. 63) เวลา 15.00 น. พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารกรีฑาในร่ม ของศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสนอข้อมูลด้านสถานที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 “6th Asian Indoor and Martial Arts Games “BANGKOK – CHONBURI 2021” โดยมีนายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้

  ด้วยประเทศไทยได้รับเกียรติจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 6th Asian Indoor and Martial Arts Games “BANGKOK – CHONBURI 2021” เอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬากรีฑาในร่ม (Indoor Athletics) ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 6 นี้ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่การแข่งขันภายในอาคารกรีฑาในร่ม และบริเวณรอบนอกของศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเพื่อเร่งดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดให้ทันก่อนการแข่งขันฯ
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอข้อมูลด้านสถานที่ที่จัดการแข่งขันฯ  ต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3522890477721671/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150