• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยกรมการปกครอง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยกรมการปกครอง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยกรมการปกครอง

  วันนี้ (15 ก.ค.63) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม บรรยายสรุปและ ให้การต้อนรับนายสุชิน จันทร์ปาน ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 43 / 2563 จากวิทยาลัยกรมการปกครอง​ พร้อมคณะ จำนวน 80 คน ที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา”เพื่อศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากสถานที่จริงสามารถนำตัวอย่างและความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยกรมการปกครองวันนี้ (15 ก.ค.63) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150