• เมืองพัทยาผนึกกำลังเตรียมแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจรระหว่างฤดูฝน ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

  เมืองพัทยาผนึกกำลังเตรียมแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจรระหว่างฤดูฝน ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

  เมืองพัทยาผนึกกำลังเตรียมแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจรระหว่างฤดูฝน ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

  วันนี้ (17 ก.ค. 63) เวลา 14.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงน้ำท่วม ของวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  พัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย​ ธุรกิจโรงแรมที่พักอีกหลายแห่ง ประกอบกับเมืองพัทยาเป็นหน่วยงานราชการที่ต้องรับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้รับความสุขอยู่ดีกินดี​ ซึ่งในช่วงระยะนี้เข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้มีฝนตกหนักตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งจะตกในช่วงวันหยุด และมักจะมีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาที่เมืองพัทยาประสบมาโดยตลอด​ และส่วนใหญ่ที่ผ่านมา กำลังเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือ ดูแล อำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือประชาชนเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ในวันนี้จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันในการวางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาการจราจรระหว่างน้ำท่วม ของวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเวรประจำวันหยุดราชการ​ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้การติดต่อประสานงาน การสั่งการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นผู้บังคับการประสานงาน อำนวยการแก้ไขปัญหา​ และประชาสัมพันธ์เหตุการณ์จุดน้ำท่วม ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง และติดตามสถานการณ์พร้อมให้ทุกส่วนราชการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือ​ ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3563035627040489/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150