• เมืองพัทยาร่วมพิจารณารูปแบบเส้นทางรถไฟความเร็วสูง สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินอู่ตะเภา

  เมืองพัทยาร่วมพิจารณารูปแบบเส้นทางรถไฟความเร็วสูง สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินอู่ตะเภา

  เมืองพัทยาร่วมพิจารณารูปแบบเส้นทางรถไฟความเร็วสูง สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินอู่ตะเภา

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณารูปแบบเส้นทางรถไฟความเร็วสูง สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินอู่ตะเภา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีนายมาวิน ยิ้มดี วิศวกรอิตาเลี่ยนไทย ผู้แทนจากบริษัทรถไฟความเร็วสูง นำเสนอรูปแบบและแนวเส้นทางที่รถไฟตัดผ่านในพื้นที่เมืองพัทยา

  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) ส่วนต่อขยาย 2 ช่วงจากสถานีพญาไท ไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบัง ไปยังสนามบินอู่ตะเภา พร้อมเชื่อมเข้าออกสนามบิน โดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟฯ เป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง 220 กม. มีผู้เดินรถรายเดียวกัน ซึ่งรถไฟความเร็วสูงมีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง เชื่อมกรุงเทพฯ กับพื้นที่ EEC ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที โดยสถานีรถไฟความเร็วสูงจำนวน 9 สถานี ได้แก่ 1. สถานีดอนเมือง 2. สถานีบางซื่อ 3. สถานีมักกะสัน 4. สถานีสุวรรณภูมิ 5. สถานีฉะเชิงเทรา 6. สถานีชลบุรี 7.สถานีศรีราชา 8. สถานีพัทยา และ 9. สถานีอู่ตะเภา
  ในวันนี้จึงได้มีการหารือร่วมกันในการพิจารณาแนวทางเส้นทางของการรถไฟความเร็วสูง กอเกิดผลกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน และพื้นที่แนวของการรถไฟปัจจุบัน โดยมีประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ 1. ตำแหน่งของสถานีรถไฟ 2. ตำแหน่งของตอม้อที่จะดำเนินการก่อสร้าง ตรงกับตำแหน่งของแนวก่อสร้างโครงก่อสร้างระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาหรือไม่

  ทั้งเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางที่จะตัดผ่านในพื้นที่เมืองพัทยา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ คู่ขนานทั้งไป และ กลับ รวมระยะทางประมาณ 18.6 กิโลเมตร นั้น มีความเป็นระเบียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโนบายของรัฐบาล เมืองพัทยาจะนำรูปแบบเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณารูปแบบและหารือร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยว เพื่อให้ก่อสร้าง ไม่เกิดผลกระทบด้านการจราจร และผลกระทบแนวก่อสร้างระบบระบายน้ำเมืองพัทยา โดยจะมีการหารือเพื่อกำหนดรูปแบบอีกครั้งต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3568238106520241/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150