• ” ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ” เริ่มออกแบบวันนี้ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข “เตือนตัว เตือนกัน ป้องกัน ตนเอง”

  ” ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ” เริ่มออกแบบวันนี้ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข “เตือนตัว เตือนกัน ป้องกัน ตนเอง”

  ” ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ” เริ่มออกแบบวันนี้ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข “เตือนตัว เตือนกัน ป้องกัน ตนเอง”
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในปัจจุบันยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของโลก และยังต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้ จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันหรือยารักษา ทุกฝ่ายต่างช่วยกันเฝ้าระวังและมีมาตรการไม่ให้ประชาชนของตนเสี่ยงต่อการติดต่อของโรคระบาดนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับการดำเนินชีวิตปกติ และระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้
  โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ “New Noma ชีวิตวิถีใหม่” ที่แตกต่างไปจากเดิม ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่าประมาท เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและส่วนรวมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อรุนแรงขึ้น โดยเน้นย้ำใน ๕ มาตรการหลัก ได้แก่

  1. การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
  2. การใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ
  3. การล้างมือบ่อยๆ
  4. อย่าไปในสถานที่แออัด
  5. การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสให้เป็นนิสัย
   ร่วมด้วย ช่วยกัน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เริ่มที่ตัวเรา ด้วยมือจากหลายๆ คน สามารถช่วยสังคม ช่วยประเทศได้
   https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3571238739553511/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150