• เชิญรวมพลัง พร้อมใจกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

  เชิญรวมพลัง พร้อมใจกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

  เชิญรวมพลัง พร้อมใจกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

  ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง หรือพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม และบำรุงรักษาให้เจริญงอกงาม พร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ โดยมีเป้าหมายการปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๐๐ ล้านต้น และกำหนดให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕
  ในการนี้ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รวมพลัง พร้อมใจปลูกต้นไม้มีค่า คนละ ๑ ต้น ลงในที่ตินของตนเอง หรือพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม และบำรุงรักษาให้เจริญงอกงาม
  ทั้งนี้หน่วยงานหรือผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอรับกล้าไม้ ได้ที่หน่วยงานของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ สำหรับผู้ที่ปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถร่วมลงทะเบียนต้นไม้ที่ปลูก ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 274404 ในวันและเวลาราชการ

  เชิญรวมพลัง พร้อมใจกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150