• เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 29 ก.ค. นี้

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 29 ก.ค. นี้

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 29 ก.ค. นี้

  เมืองพัทยา กำหนดจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งจัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้กิจกรรม “สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย” ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดจิตตภาวัน พร้อมทั้งกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย โดยสานพลังจิตอาสาพระราชทาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และริมทางสองฝั่งถนน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัด

  สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด การกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง หรือชุดจิตอาสาพระราชทาน สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน โดยพร้อมเพียงกัน
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3583285738348811/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150