• เมืองพัทยาจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชนเพื่อสังคมเปี่ยมสุข ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์​ (ศอท.เมืองพัทยา)​

  เมืองพัทยาจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชนเพื่อสังคมเปี่ยมสุข ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์​ (ศอท.เมืองพัทยา)​

  เมืองพัทยาจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชนเพื่อสังคมเปี่ยมสุข ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์​ (ศอท.เมืองพัทยา)​

  วันนี้​ (21​ ก.ค. 63) เวลา 09.30 น.นายสนธยา​ คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชนเพื่อสังคมเปี่ยมสุข ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์​ (ศอท.เมืองพัทยา)​
  โดยมี นายธีรศักดิ์​ จตุพงษ์​ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมด้วยนายรณกิจ​ เอกะสิงห์​ รองนายกเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้แทนชุมชนและ ประชาชน​ จำนวน 250 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมอีสเทิร์น​ แกรนด์​ พาเลซ​ พัทยา

  ด้วยยุทธศาสตร์นโยบายสร้างการมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลบ้านเมือง​ พัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวของโลกในอนาคตและลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานราชการเพื่อบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ​ โดยเสริมสร้างด้านพลังทางสังคมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม จึงได้สร้างสรรค์กลุ่มนโยบายในการบริหารราชการเมืองพัทยาไว้เป็น 4 กลุ่มนโยบายด้วยกันได้แก่กลุ่มนโยบายที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 2.ด้านสังคม 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ​ 4.ด้านวัฒนธรรม ด้วยยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่ต้องเร่งรัดคือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยความร่วมมือของพัทยาทีม​ บริการสาธารณะเต็มรูปแบบ อย่างต่อเนื่องทั่วถึงทุกพื้นที่ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมงและยกระดับการบริการผ่านระบบสนับสนุนการนำเทคโนโลยี Digital ผ่าน Application LINE Facebook มาใช้ในการยกระดับการทำงานของเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City และมีช่องทางผ่าน Call Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  เมืองพัทยาจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เมืองพัทยา(ศอท.)​ ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการแบบบูรณาการเชิงรุก​ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากข้อร้องเรียน​ ข้อคิดเห็น​ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับราชการเมืองพัทยา​และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเร่งรัดตรวจสอบและติดตามผลการชี้แจง​ ทำความเข้าใจการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้องเรียน​ การประชุม​ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน​ การเร่งรัดผลักดันให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ​ รวดเร็วเป็นรูปธรรม​ ซึ่งในปัจจุบันได้มียุทธศาสตร์และนโยบายพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่ นีโอพัทยา​ พัทยาโฉมใหม่ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน​ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน​ ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุน​ การท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City อย่างเต็มรูปแบบ​ สร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอย่างยั่งยืนต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3574486912562027/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150