• ชาวอำเภอบางละมุง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 2563

  ชาวอำเภอบางละมุง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 2563

  ชาวอำเภอบางละมุง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 2563

  วันนี้ 28 ก.ค. 63 เวลา 07.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

  อำเภอบางละมุงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงค์จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยวันนี้เวลา 17.00 น. เมืองพัทยาขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง โดยพร้อมเพรียงกัน
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3595039797173405/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150