• ประชุมชี้แจงแผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาเหนือ ปี 2563 ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

  ประชุมชี้แจงแผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาเหนือ ปี 2563 ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

  ประชุมชี้แจงแผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาเหนือ ปี 2563 ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

  วันนี้ (31 ก.ค.63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมชี้แจงแผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาเหนือ ปี 2563 โดยมีนายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

  ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดแผนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดินเมืองพัทยา แผนงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพัทยาเหนือ แนวทางการรื้อถอนสายไฟสื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อให้ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรค การใช้รถใช้ถนนของประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตามนโยบายของเมืองพัทยา เพื่อให้การดำเนินการนั้นรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3604880019522716&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150