• เมืองพัทยา มอบเกียรติบัตรการอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา “โครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2”

  เมืองพัทยา มอบเกียรติบัตรการอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา “โครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2”

  เมืองพัทยา มอบเกียรติบัตรการอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา “โครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2”

  วันนี้ (31 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการยุวจราจร​ รุ่นที่​ 2 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วย นางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.พัทยา คณะครู และเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมงาน อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระปัญญารัตนาภรณ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)

  เมืองพัทยา ร่วมกับสภ.เมืองพัทยา จัดโครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานด้านการจราจร มีความรู้ประสบการณ์และความปลอดภัยในกฎหมาย มีวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน และเป็นการปลูกฝัง คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน และช่วยบรรเทาไม่ให้จราจรติดขัด บริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลานักเรียนเดินทางมาโรงเรียนในตอนเช้าและช่วงเวลานักเรียนจะเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย

  เมืองพัทยา มอบเกียรติบัตรการอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา “โครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2”วันนี้ (31 ก.ค.63) เวลา 09.00 น….

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150