• ขอเชิญร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด-19

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด-19

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด-19

  ด้วยจังหวัชลบุรีได้รับแจ้งจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีความต่อเนื่องภายใต้แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 จึงได้จัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคม 2563 และเริ่มส่งผลการออกกำลังกายตามระยะเวลาดังกล่าว

  สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง ID Line : @THNVR หรือทางเว็ปไซต์ https://activefam.anamai.moph.go.th/register และดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.chonburilocal.go.th หัวข้อ “ หนังสือราชการ”

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด-19ด้วยจังหวัชลบุรีได้รับแจ้งจากกรมอนามัย…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150