• ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา

  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา

  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา

  วันนี้ (7 ส.ค.63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินการป้องกันน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150