• สมาคมผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีท ยื่นหนังสือต่อนายกเมืองพัทยา เพื่อหารือและขอผ่อนผันการห้ามยานพาหนะเข้าบริเวณวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา

  สมาคมผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีท ยื่นหนังสือต่อนายกเมืองพัทยา เพื่อหารือและขอผ่อนผันการห้ามยานพาหนะเข้าบริเวณวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา

  สมาคมผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีท ยื่นหนังสือต่อนายกเมืองพัทยา เพื่อหารือและขอผ่อนผันการห้ามยานพาหนะเข้าบริเวณวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา

  เมื่อวันที่ (5 ส.ค.63) เวลา 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือการผ่อนผันการห้ามยานพาหนะเข้าพื้นที่บริเวณวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ซึ่งมีนายนริศ เพ็ชรรัตน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีท ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด -19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอันมีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพเป็นเหตุให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยมีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกประเทศของนักท่องเที่ยว อันมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวต้องหยุดกิจการชั่วคราว ซึ่งจากการผ่อนปรนให้เปิดสถานบริการท่องเที่ยวร้านอาหารผับบาร์ ได้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมาสมาคมวอล์คกิ้งสตรีทและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้ขอความอนุเคราะห์จากเมืองพัทยาให้ผ่อนผันการห้ามยานพาหนะเข้าพื้นที่วอล์คกิ้งสตรีทพัทยาในช่วงเวลาเย็น เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการค้าได้รับความสะดวกในการนำยานพาหนะเข้าพื้นที่ อันจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเมืองพัทยาได้ผ่อนผันให้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น เนื่องจากการอนุญาตให้ยานพาหนะเข้าพื้นที่ดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่วอล์คกิ้งสตรีทพัทยาได้อีกทางหนึ่ง

  ทั้งนี้เมืองพัทยาจะประสานงาน สภ.พัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา และหาแนวทางในการจัดระเบียบการจอดรถในพื้นที่บริเวณวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150