• ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 นี้ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยให้ดำเนินการดังนี้

  1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าสถานที่ราชการ ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้ว ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 รวมทั้งตกแต่งซุ้มและประดับไฟบริเวณสถานที่ราชการและถนนสายสำคัญให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
  2. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในบริเวณสถานที่ราชการที่เหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ำเงิน โต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 และสำหรับเมืองพัทยาสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ชั้น 2 อาคาร 1
   ในการนี้ เมืองพัทยาขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 038 275034 ในวันและเวลาราชการ
   https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3640043906006327
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150