• นายกเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการและสารคดีโทรทัศน์ “เมืองไทยดี๊ดี” ช่อง NBT

  นายกเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการและสารคดีโทรทัศน์ “เมืองไทยดี๊ดี” ช่อง NBT

  นายกเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการและสารคดีโทรทัศน์ “เมืองไทยดี๊ดี” ช่อง NBT

  วันนี้ ( 10 ส.ค. 63 ) เวลา 09.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการสารคดีโทรทัศน์ รายการ เมืองไทยดี๊ดี ช่อง NBT ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย)

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ได้พิจารณาเห็นว่าเมืองพัทยาดูแลรับผิดชอบและพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ให้มีความยั่งยืน สมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้มีการสัมภาษณ์ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อถ่ายทำรายการ “เมืองไทยดี๊ดี” และสารคดีสั้น ช่อง NBT เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนโยบายต่างๆของรัฐบาล สร้างการรับรู้ความเข้าใจ ก้าวทันตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150