• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกรมการปกครอง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกรมการปกครอง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกรมการปกครอง

  เมื่ิอวันที่​ 10 ส.ค. 2563 เวลา 14.00 น. นายรัตนชัย​ สุทธิเดชานัย​ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา ด้านการท่องเที่ยว​และวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการปกครอง ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ รุ่นที่ 60 จำนวน 80​ คน​ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมทัพพระยา​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ในการนี้นายรัตนชัย​ สุทธิเดชานัย​ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ“ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา” เพื่อให้คณะศึกษาดูงานได้รับฟัง​เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองพัทยา​ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ​ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150