• รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดวางท่อแรงดัน บริเวณคลองปึกพลับ เพื่อส่งน้ำไปบริเวณลานโพธิ์ นาเกลือ

  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดวางท่อแรงดัน บริเวณคลองปึกพลับ เพื่อส่งน้ำไปบริเวณลานโพธิ์ นาเกลือ

  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดวางท่อแรงดัน บริเวณคลองปึกพลับ เพื่อส่งน้ำไปบริเวณลานโพธิ์ นาเกลือ

  วันนี้ (11 ส.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบตำแหน่งที่จะดำเนินการขุดวางท่อแรงดัน บริเวณคลองปึกพลับ เพื่อส่งน้ำไปลงที่บริเวณลานโพธิ์ นาเกลือ โดยมีบริษัทผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
  จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ตำแหน่งที่จะขุดวางท่อแรงดัน นั้นอยู่ตำแหน่งเดียวกับรางท่อระบายน้ำใหม่ จึงได้ให้บริษัทผู้รับจ้าง ดำเนินการย้ายตำแหน่งขุดท่อแรงดันน้ำ เชื่อมกับท่อระบายน้ำเดิม เพื่อส่งน้ำไปบริเวณลานโพธิ์ นาเกลือ
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3641243392553045&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150