• เมืองพัทยาจัด อบรมเครือข่ายผู้ประกอบการ​ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนเสริมสร้างความแข็งแรงของเครือข่าย​ ในโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัด อบรมเครือข่ายผู้ประกอบการ​ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนเสริมสร้างความแข็งแรงของเครือข่าย​ ในโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัด อบรมเครือข่ายผู้ประกอบการ​ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนเสริมสร้างความแข็งแรงของเครือข่าย​ ในโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา

  วันนี้ (17 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการ​ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนเสริมสร้างความแข็งแรงของเครือข่าย​ ในโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา​ โดยมี​พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รก.ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ ร่วมด้วย
  นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ​ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์พาเลซ

  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา อบรมเครือข่ายผู้ประกอบการ​ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนเสริมสร้างความแข็งแรงของเครือข่าย​ ในโครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการนายจ้างและผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการทุกแห่งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด รับรู้ถึงกระบวนการกำหนดนโยบายของทางภาครัฐและการสนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนมีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ

  โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายภราดร​ ชัยนภาพร​ ปลัดอำเภอ​ ฝ่ายความมั่นคง และนางบวรรัก วรรณะจินดาพร​ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี​ เป็นวิทยากร​ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ​ ให้กับผู้เข้าอบรม​ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะขยายผลไปยังสังคมอื่น​ โดยเฉพาะครอบครัวและชุมชนของนายจ้างและผู้ใช้แรงงานส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150