• เมืองพัทยารณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

  เมืองพัทยารณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

  เมืองพัทยารณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
  วันนี้ (14 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเจษฎาพงษ์ ธนสมิทธิเวสน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา แจกทรายอะเบท และพ่นยุง บริเวณชุมชนกอไผ่
  ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ร่วมมือกับหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ลงพื้นที่รณรงค์ พร้อมให้ความรู้แก่ชุมชน เรื่องของการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยได้เดินแจกทรายอะเบท พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ดังนี้ 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง

  1. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3. เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา,ไข้ปวดข้อยุงลาย
   มาตรการ 5 ป 1 ข
   ป ที่ 1 ปิด ปิดฝาภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงไปวางไข่
   ป ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ สม่ำเสมอทุก 7 วัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
   ป ที่ 3 ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เพื่อกำจัดลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด
   ป ที่ 4 ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ไม่มีมุมอับทึบ ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
   ป ที่ 5 ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย
   ข ขัดไข่ยุงลายและทิ้งน้ำบนพื้นดิน เพื่อให้ไข่แห้งตาย
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166
   https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3649701498373901/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150