• ฝนตก น้ำท่วม พบเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ แจ้ง 1337 หรือโทร 038 427960

  ฝนตก น้ำท่วม พบเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ แจ้ง 1337 หรือโทร 038 427960

  ฝนตก น้ำท่วม พบเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ แจ้ง 1337 หรือโทร 038 427960

  ตามที่เมืองพัทยาได้จัดทำแผนบูรณาการรักษาความปลอดภัยเมืองพัทยาโดยประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กำหนดมาตรการในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิด อาทิ – กรณีเกิดอุบัติเหตุเรือชนกันระหว่างการเดินทางทะเล

  • เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊สชนกับรถบัสนักท่องเที่ยว
  • เกิดเหตุไฟไหม้โรงแรมที่เป็นอาคารสูง
  • เกิดเหตุน้ำท่วมเฉียบพลัน เนื่องจากเกิดภาวะมรสุมในพื้นที่ มีฝนตกหนัก น้ำระบายไม่ทัน เอ่อท่วมถนนเส้นทางหลัก และบ้านเรือนประชาชนทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วลงน้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บการจราจรติดขัด และอื่นๆ ที่เกิดเหตุร้ายในพื้นที่ ทั้งก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
   ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักที่ ได้รับ การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานงานเมืองพัทยา โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแจ้งเหตุ เรื่องราวร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ สามารถโทรได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ศูนย์วิทยุสีคราม เป็นแม่ข่ายหลักในการประสาน ควบคุม สั่งการกับหน่วยปฎิบัติ ผ่านคลื่นความถี่หลัก 1 62.650 MHz และความถี่รอง 162.400 MHz หรือหมายเลขโทรศัพท์ 038 42 7960 ซึ่งเป็นเบอร์โทรกลาง และเป็นศูนย์ประสานงานในการรับแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือและประสานศูนย์วิทยุสีครามกระจายข้อมูลไปยังเครือข่ายและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดไว้ตามแผน

  สามารถติดตามข่าวสาร เหตุภัยพิบัติที่เกิดเหตุในพื้นที่ได้ตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube Line@ (พิมพ์ @prpattaya) ง่ายๆ สะดวก และรวดเร็ว
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3661915490485835&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150